Holbæk kreds “indkalder til generalforsamling” 5.9.2022

Indbydelsen er speaket hér:

 

Du får her en enestående chance for at få indflydelse på, hvad der foregår i din kreds.

Vil du være med til at bestemme, hvad der skal ske i ULF?

Vil du være med til at bestemme aktiviteter i din kommune? Så skal du komme til generalforsamling i ULF Holbæk.

 

Generalforsamlingen afholdes mandag den 5. september 2022 kl. 16.00 – 18.00

På Holbæk Bibliotek, Nygade 9, 4300 Holbæk

 

Dagsorden til generalforsamling

 

  1. Valg af ansvarlig mødeleder og referent
  2. Fremlægning af bestyrelsesberetning for de sidste 2 år ved: John Allan Poulsen formand for ULF Holbæk kreds.
  3. Fremlægning af aktivitetsplan for de næste 2 år
  4. Fremlægning af regnskab for de sidste 2 år ved: Anette Nielsen
  5. Indkommende forslag
  6. Valg af formand På valg er: John Allan Poulsen
  7. Valg af et bestyrelsesmedlem. På valg er: Lars B. Jørgensen
  8. Valg af HB-repræsentant
  9. Valg af suppleanter

 

Indkommende forslag sendes til formand:

John Allan Poulsen; Kløverstien 147, 2. tv; 4300 Holbæk

Kan også kontaktes på telefon: 2287 2848

Senest den 5. august 2022

 

Vi glæder os til at se dig og husk at det er gratis at deltage.

 

Med venlig hilsen

John Allan Poulsen

Formand for ULF Holbæk kreds