Landsmøde 8.10.2023

Landsmøde

ULF holder Landsmøde søndag den 8. oktober kl. 10.30 – 16.00.

Det afholdes på Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, Odense C

På Landsmødet gennemgår vi bl.a.:

  • Hvad er der sket i ULF siden sidste Landsmøde
  • Hvordan ser regnskabet ud
  • Hvad skal ULF arbejde med de næste 2 år
  • Valg af næstformand og kasserer

Det er på Landsmødet, at man har mulighed for at komme med ideer til, hvad ULF skal arbejde med de næste 2 år. Man er med til at bestemme, hvad der skal arbejdes med.

Alle er velkomne til Landsmødet, men i forhold til forplejning er vi nødt til at vide, hvor mange der kommer.

Tilmeldingsfrist: 20. september på telefonnr.75 72 46 88 eller mail Tina@ulf.dk

(Vær opmærksom på hvis du vil med på efterårskursus er tilmeldingsfristen den 6. september)

Kun medlemmer af hovedbestyrelsen og valgte delegerede kan få refunderet sine transportudgifter.