Lolland-Guldborgsund kreds “Generalforsamling, fællesspisning og bingo” 22.6.2024

Generalforsamling,
fællesspisning
og bingo

ULF LollandGuldborgsundkreds inviterer til
generalforsamling lørdag den 22. juni 2024 kl. 12-18
på FrivilligCenter Lolland i Maribo.
Adresse: Søndre Boulevard 82A, 4930 Maribo

Efter generalforsamlingen har vi spisning og vi slutter dagen
af med at spille bingo. Det er GRATIS at spise med og man
skal medbringe en gave til bingospillet der koster 30 kroner.
Du skal selv sørge for transport og der kan købes øl/vand

TILMELDING SENEST 3. JUNI
til Karen på telefon 24 42 60 89

Betaling på MobilePay 27 64 59 62 eller
kontooverførsel til 6520 0001641619
(Husk at skrive navn på betalingen)

ULFs bestyrelse planlægger arrangementer for
medlemmerne og du kan være med, hvis du har lyst!

Dagsorden for generalforsamling 2024

 1. Valg af ansvarlig mødeleder og referent.
  (Bestyrelsen foreslår Karen Olsen)
 2. Bestyrelsesberetning.
 3. Fremlæggelse af aktivitetsplan for de næste 2 år.
 4. Fremlæggelse af regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand siddende for 4 år ad gangen.
  (formand er ikke på valg i år)
 7. Valg af kasserer siddende for 4 år ad gangen.
  (Mai-Britt ønsker genvalg)
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer siddende for 4 år af gangen. Der
  vælges skiftevis 1 og 2 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år.
  (2 på valg i år—Per og Jennifer ønsker begge genvalg)
 9. Valg af HB-repræsentant.
  (Allan Friis ønsker genvalg)
 10. Valg af suppleanter hvert 2 år.
  (Der skal vælges op til 2 suppleanter)
 11. Evt