København Kreds “indkalder til generalforsamling” 24.4.2024

ULF København Kreds indkalder til generalforsamling

Kom og vær med til at gøre en forskel for jeres medlemmer i den kommune, som du bor i.

Den forskel, du kan gøre, er blandt andet at være med til at lave nogle sjove og spændende aktiviteter for medlemmerne.

Brænder du for, at rettighederne for mennesker med udviklingshandicap overholdes, så får du her en enestående chance for at få indflydelse på, hvad der foregår i din kreds.

Vil du være med til at bestemme, hvad der skal ske i ULF?

Vil du være med til at bestemme aktiviteter i din kommune?

Så skal du komme til generalforsamling i ULF København Kreds

Dato:

Onsdag den 24. april 2024 fra kl. 18.00 til 20.00

Mødested:

Pulsen

Larslejsstræde 2

1451 København

Forslag kan sendes til formand:

John Madsen, Nordstrandsparken 1, 2791 Dragør

Kan også kontaktes på tlf. nr.: 22 59 64 32 eller e-mail: johnmadsen2791@yahoo.dk

skal have forslag i hænde senest 24. marts 2024

Husk at tilmelde jer, hvis i ønsker at spise med senest dem 17. april 2024 til John Madsen.

Vi glæder os til at se dig – og husk at det er gratis at deltage.

Med venlig hilsen

John Madsen

Formand for København Kreds

Dagsorden til generalforsamling

 1. Valg af ansvarlig mødeleder og referent
 2. Fremlægning af bestyrelsesberetning ved: John Madsen formand for ULF København kreds.
 3. Fremlægning af aktivitetsplan for de næste 2 år
 4. Fremlægning af regnskab for de sidste to år ved: Kasserer Claus Skjelmose
 5. Indkommende forslag
 6. Valg af formand i 2026
 7. Valg af kasserer på valg er: Claus Skjelmose
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlem for 4 år. På valg er: Brian Petersen
 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer som sidder indtil 2026
 10. Valg af HB-repræsentant
 11. Valg af suppleanter
 12. Evt.

Med venlig hilsen

John Madsen

Formand for København kreds