Favrskov Kreds “Generalforsamling” 22.2.2024

Invitation

Dagsorden

ULF Favrskov kreds indkalder til generalforsamling

Kom og være med til at gøre en forskel for  medlemmerne i den kommune, som du bor i. Den forskel, du kan gøre, er blandt andet at være med til at lave nogle sjove og spændende aktiviteter for medlemmerne.

Brænder du for, at rettighederne for mennesker med udviklingshandicap overholdes, så får du her en enestående chance for at få indflydelse på, hvad der foregår i din kreds.

Vil du være med til at bestemme, hvad der skal ske i ULF?

Vil du være med til at bestemme aktiviteter i din kommune?

Så skal du komme til generalforsamling i ULF Favrskov Kreds

Dato:

Generalforsamlingen afholdes Torsdag Den. 22. februar 2024 fra kl. 19.30 til 21.00

Mødested:

Cafe AG

Hovvej 76

8370 Hadsten

Indkommende forslag sendes til formand: Thorbjørn Nielsen, Dr. Larsensvej 43 A st., 8370 Hadsten

Kan også kontaktes på tlf. nr. 61 10 65 79

Senest 22. januar 2024

Vi glæder os til at se dig og husk at det er gratis at deltage.

Emne: Dagsorden til generalforsamling

ULF Favrskov kredsen afholder generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamling

  1. Valg af ansvarlig mødeleder og referent
  2. Fremlægning af bestyrelsesberetning ved: Thorbjørn Nielsen formand for ULF Favrskov kreds.
  3. Fremlægning af aktivitetsplan for de næste 2 år
  4. Fremlægning af regnskab for de sidste to år ved: Kasserer Jonna Pedersen
  5. Indkommende forslag
  6. Valg af kasserer på valg er: Jonna Pedersen
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er: Mette H. Madsen og Kjeld Pedersen
  8. Valg af HB-repræsentant
  9. Valg af suppleanter
  10. Evt.

Med venlig hilsen

Thorbjørn Nielsen

Formand for Favrskov Kreds