Ribe kreds “indkalder til generalforsamling” 11.11.2022

ULF Ribe kreds indkalder til generalforsamling

Indkaldelsen er speaket hér:

 

Du får her en enestående chance for at få indflydelse på, hvad der foregår i din kreds.

Vil du være med til at bestemme, hvad der skal ske i ULF?

Vil du være med til at bestemme aktiviteter i din kommune? Så skal du komme til generalforsamling i ULF Ribe kreds.

 

Generalforsamlingen afholdes fredag den 11. november 2022 kl. 14.00 til 18.00

Frivillighuset, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg. Efter generalforsamling vil der være bankospil se vedlagt indbydelse.

 

Dagsorden til generalforsamling

 

  1. Valg af ansvarlig mødeleder og referent
  2. Fremlægning af bestyrelsesberetning for de sidste 2 år ved: John Vin Nissen formand for ULF Ribe kreds.
  3. Fremlægning af aktivitetsplan for de næste 2 år
  4. Fremlægning af regnskab for de sidste 2 år ved: Leif Beck
  5. Indkommende forslag
  6. Valg af formand På valg er: John Vin Nissen
  7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg er: Allan Thomsen
  8. Valg af HB-repræsentant
  9. Valg af suppleanter

 

Indkommende forslag sendes til formand.  John Vin Nissen

Sct. Pedersgade 9, 1.sal, 6760 Ribe

Kan også kontaktes på 24 75 59 77

Senest den 13. oktober 2022

Vi glæder os til at se dig og husk at det er gratis at deltage.

Med venlig hilsen

John Vin Nissen

Formand for ULF Ribe kreds